Tag Archives: hòn yến

Phú Yên chi gần 3,2 tỷ đồng để bảo tồn danh thắng Hòn Yến

Số tiền này sẽ được chi vào các hoạt động như tuyên truyền cho người dân về rác thải nhựa; phân loại rác thải hữu cơ, vô cơ và tập huấn các lớp đào tạo, nâng cao năng lực cho chính quyền địa phương… Tỉnh Phú Yên vừa triển khai …

Read More »